کامران میرهزار شاعر، نویسنده، فعال حقوق بشر و وب مستر از مردم هزاره می باشد. او چند کتاب شعر از جمله "شعر برای مردم هزاره: مجموعه شعر چند زبانه و شعر…
Continue Reading »